Etiket: Süt izninde devlet memuru ya da özel sektör çalışanlarına ait bir ayrım

Memuriyette çalışan bayanların doğum öncesinde ve doğum sonrasında bazı hakları bulunmaktadır. Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta...
25.02.2019
290